Kurumumuzda Yapılabilen Kan Tetkikleri

Kurumumuzda aile hekiminiz uygun gördüğü takdirde aşağıdaki kan tetkikleri yapılabilmektedir :

Tam Kan
Demir (serum)
Demir bağlama kapasitesi
Ferritin
Vitamin B12
LİPİT PROFİLİ 
LDL kolestrol
Kolesterol
HDL kolesterol
Trigliserid
Alanin aminotransferaz (ALT)
Aspartat transaminaz (AST)
Bilirubin (total)
Bilirubin (direkt)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Glukoz
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (İstem yapılabilmesi için ‘Diyabet’ tanısı eklenmesi gerekmektedir.)
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
Ürik asit
Albümin
Amilaz
Alkalen fosfataz
Kalsiyum (Ca)
Klor (Cl)
Fosfor (P)
Magnezyum
Potasyum
Sodyum (Na)
CRP
ASO
Beta-hCG (total hCG)
Kreatin kinaz (CK)
VDRL-RPR
HBsAg
Anti HCV
Anti HIV
Prostat spesifik antijen (PSA)
Folat
Anti HBs
ABO+Rh tayini
Hemoglobin zincir analizi(Hb elektroforez) (Evlilik için)
25-Hidroksi Vit. D

Kurumumuzda Yapılabilen Kan Tetkikleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir